Kapitel 1 – Fair Play

Step 1

Cricket – “Hold rigtigt på battet”


 

Fair Play – kort tekst

Step 2 + 3

Non stop cricket – instruktionsvideo


Ultimatekompendiet”

ultimatekompendium


Baghåndskastet”


Forhåndskastet”

Step 4

Upside/hammer”

 

Projekt – Fair Play

Med dette projekt skal du forsøge at gøre din læring tydelig inden for idrættens kultur og værdier:

Individuelt projekt: Præsenter eller beskriv en idrætslig erfaring, hvor du oplevede fair play eller unfair play. Episoden må gerne være fra din fritidsidræt, men kan også være her fra idrætsundervisningen. Episoden må gerne illustrere et etisk dilemma, hvor der skulle tages stilling til, hvad der var det rigtige at gøre, hvilke skrevne og uskrevne regler der burde følges m.m.
Forklar hvad episoden gjorde ved dig. Forklar også hvilke idrætslige værdier, der var på spil i episoden, og hvor de helt nøjagtig blev udvist eller ”glemt”. Brug begreber her fra kapitlet, som respekt, tolerance, anerkendelse osv.
Afslut din beskrivelse eller mundtlige præsentation af episoden med at forklare, på hvilken måde undervisningen i temaet ”fair play” har rykket ved din holdning til skoleidræt, herunder hvad du tager med dig til idrætsundervisningen fremover.

Fælles projekt: Udform på klassen et ”charter”, dvs. nogle få korte retningslinjer for, hvordan elever i klassen skal opføre sig over for hinanden og over for det faglige stof. For vi skal bygge videre på de værdier og den sunde idrætskultur, som I forhåbentlig har mødt og forstået her i forløbet med fair play. Vi skal undgå, at det bliver som i sportens verden – hør selv hvad den franske vicesportsminister Thierry Braillard sagde i 2014 i forbindelse med snyd i sport:
”Måske er disse vanskelige problemstillinger for idrætten og sportspressen, hvad et stormvejr er for vejrudsigterne. Når en skandale opstår, taler alle om den og ikke om andet. Men den varer kun et øjeblik og er herefter glemt. Det er ikke en arbejdsform, som kan anbefales.”
Vi glemmer altså hurtigt, når vi opfører os stærkt unfair. Og så vil det opstå igen og igen. Derfor kan jeres klasse have gavn af selv at udarbejde et Fair play Charter, så I har noget at forholde jer til, når I skal guide jer selv og hinanden til fair handlinger og god opførsel i idrætstimerne. Så øger I chancen for at opnå et godt idrætsligt fællesskab, hvor der er rart at være.
That´s cricket!