Priser på Idræt på Hjernen  – prisnedsættelse pr 1.maj 2017 (se pdf-fil)

bestil med mail til Martin Elmbæk på mekn@ucsyd.dk

lille svedtest


Begrundelse for Idræt på hjernen

I mange år har det været vanskeligt at finde forenklet og didaktiseret idrætsteori i en form, som er direkte anvendelig i skoleidræt. Det har gjort det vanskeligt for idrætslærere at forankre teori i den praktiske undervisning. Så ofte har undervisningen været teoriløs. Men praktiske færdigheder og bevægelseserfaringer er ikke tilstrækkeligt for at nå de ambitiøse færdigheds- og vidensmål i Fælles Mål 2014. Det er nødvendigt, at der reflekteres og sprogliggøres med alsidig idrætsteori i undervisningen, dvs. både inden for naturvidenskab, humanisme og samfundsvidenskab. Læringstænkningen i idrætsfaget går ud på, at kropslig handlen skal give erfaringer og færdigheder, som der skal reflekteres over med idrætsteori, så eleven opnår erkendelse:

Fra kropslig handlen => kropslige færdigheder => refleksion => erkendelse

Ambitionen med Idræt på hjernen er derfor netop at præsentere forenklet og didaktiseret alsidig idrætsteori. Dermed støttes elever og lærere i at bruge idrætsteori og tilgodese læringstænkningen, så elever også erkender og opnår en bevidsthed om, hvordan noget skal udføres og forstås. Med andre ord støttes elever i at lære det de ifølge Fælles Mål skal. Bevægelse er dog fortsat omdrejningspunktet! Og med læremidlets tematiske form, målstyrede tilgang og alsidige indhold vil det også udgøre et sikkert grundlag til prøven i idræt efter 9. klasse.

God fornøjelse
Martin Elmbæk, lektor v/Læreruddannelsen UC Syddanmark