Idrætsprofiler

Idrætsprofiler udarbejdes som en afslutning på hvert kapitel. Her svarer du på 1 eller 2 faglige spørgsmål, inden for en idræt du dyrker. Dyrker du ikke idræt i fritiden, så tænk på en idræt du har dyrket eller kender til fra fx skoleidræt. Ud fra de 7 spørgsmål og introen udarbejdes en række små videoer, som beskriver dig og din personlige opfattelse af en idræt – det er det der her kaldes en idrætsprofil!
Gør dig undervejs umage med at anvende kapitlets fagord.

Intro

Introducer dig: navn, alder, hvem du er, hvilken idræt du dyrker – evt. hvor længe, og hvor du dyrker din idræt – se eksempel nedenfor:

Spørgsmål 1 – Fair play kapitel

Hvad er idrættens kultur, værdier og normer? Hvad er idrættens særegne kendetegn? Beskriv idrættens regler, ritualer, kultur, normer og værdier – fx sociale omgangsformer, beskriv overordnet de præstationer der er nødvendige for at klare sig godt i denne idræt, beskriv dine tanker om denne idræt og den måde idrætten påvirker dine sanser og dit sind – se disse eksempler nedenfor:Spørgsmål 2 – Aktivitetsudvikling kapitel

Motivation og kvaliteter: Hvad er det der motiverer dig ved at dyrke den idræt? Hvad inspirerer dig og driver dig ved idrætten – beskriv kvaliteter der dominerer (støt dig til model 3 fra kapitel 5 nedenfor)? Fortæl om en af dine bedste oplevelser ved idrætten – hvad skete der og hvorfor er det et højdepunkt for dig? – se eksempler og figur 3 nedenfor:skærmb idrættens kvaliteter

figur v/Torben Hansen, SDU Odense

Spørgsmål 3 – Træning og Sundhed kapitel

Hvordan er den fysiske træning? Hvilke krav stilles til adræthed med mere? Hvordan påvirkes din sundhed – hvilke tilpasninger forventer du? Hvor meget fylder den skadesforebyggende træning? – find inspiration nedenfor:


Spørgsmål 4 – Street kapitel

Hvordan kommer man i gang med at dyrke idrætten? Hvor skal børn og unge gå hen for at komme i gang? Hvilket udstyr skal man anskaffe sig? Kan du vise nogle af de øvelser der er gode at træne, når man skal igang? – se eksempler nedenfor:


Spørgsmål 5 – Aktivitetsudvikling kapitel

Hvis du skulle udvikle din idræt, hvad ville du så gerne ændre? Så den blev sjovere, sundere, sejere…? – se eksempler nedenfor:

Spørgsmål 6 – Atletik og Kropsbasis kapitel

Hvis du skulle lave en bevægelsesanalyse af en klassisk idrætslig bevægelse i din idræt – hvordan ville analysen så se ud?

Spørgsmål 7 – Opvarmning kapitel

Hvordan ser en typisk opvarmning ud til din idræt?